เลือกแอร์ที่มาขนาดbtuที่เหมาะสม

ขนาด BTU (British Thermal Unit) คือ ขนาดทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง 1 ตันความเย็น จะเท่ากับ 12000 BTU ต่อชั่วโมง ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงขนาดของแอร์กับขนาดของห้องให้พอดีกัน เพราะหากเลือกแอร์ที่มี BTU สูงหรือต่ำจนเกินไป จะทำให้เปลืองไฟและแอร์เสียได้ง่ายอีกด้วย

การคิดค่าBTUแบบคร่าวๆ

การ คำนวณค่า BTU แบบคร่าวๆ เพื่อเลือกแอร์ที่มีขนาด BTU เหมาะสมกับห้องนั้น สามารถทำได้ด้วยการใช้ขนาดของพื้นที่คูณด้วย 650-800 BTU ต่อ 1 ตารางเมตร ทั้งนี้สามารถบวกลบได้อีก 5% ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ เช่น ทิศทางของห้อง การโดนแดด ลักษณะการใช้งาน เป็นต้น โดยมีตัวอย่างคร่าว ๆ ของขนาด BTU ที่เหมาะสมดังนี้

การเลือกขนาดBTU

ขนาด 9,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 12-15 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 10-14 ตารางเมตร

ขนาด 12,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 16-20 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 14-18 ตารางเมตร

ขนาด 18,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 24-30 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 21-27 ตารางเมตร

ขนาด 21,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 28-35 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 25-32 ตารางเมตร

ขนาด 24,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 32-40 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 28-36 ตารางเมตร

ขนาด 25,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 35-44 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 30-39 ตารางเมตร

ขนาด 30,000 BTU ☁️ ห้องปกติ 40-50 ตารางเมตร ☀️ ห้องโดนแดด 35-45 ตารางเมตร


สยามแอร์ SaimAir ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

ผ่อนแอร์บ้าน ผ่อนตู้เย็น ผ่อนทีวี TV ผ่อนเครื่องซักผ้า ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า

แค่คุณมี สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ก็ผ่อนกับเราได้เลย

Tel. 081-083-2988 , 091-067-6790 อุษา (ออ) Line ID : @usaair

Messenger 120 Facebook 120 LINE 120
0
Shares