ตารางราคา ตู้เย็น Haier ใหม่ ปี 2018

ตู้เย็น Haier  HRF TMA245FA
logo-Haier-150

ตู้เย็น Haier 2 ประตู 8.6 คิว
รุ่น HRTAM245FA ขนาด 8.6 คิว (สีเทา)
551X1573X645  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ผ่อน 6 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก  5 งวดๆละ
2,350/บาท
 2,350/บาท
ผ่อน 9 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 8 งวดๆละ
1,950/บาท
1,640/บาท
ผ่อน 12 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 11 งวดๆละ
1,950/บาท
1,285/บาท
Tel. 081-083-2988 อุษา Line ID : @usaair

ตู้เย็น Haier HRF TMA315FI DSI

ตู้เย็น Haier 2 ประตู 10.9 คิว
รุ่น HRTAM315FI ขนาด 10.9 คิว (สีเทา)
561X1650X677  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ผ่อน 6 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก  5 งวดๆละ
3,020/บาท
 3,020/บาท
ผ่อน 9 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 8 งวดๆละ
2,520/บาท
2,110/บาท
ผ่อน 12 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 11 งวดๆละ
2,520/บาท
1,650/บาท
Tel. 081-083-2988 อุษา Line ID : @usaair
ตู้เย็น Haier 2 ประตู 14.9 คิว
รุ่น HRTAM430FI ขนาด 14.9 คิว (สีเทา)
723X1809X674  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ผ่อน 6 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก  5 งวดๆละ
6,000/บาท
 4,150/บาท
ผ่อน 9 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 8 งวดๆละ
6,000/บาท
2,830/บาท
ผ่อน 12 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 11 งวดๆละ
6,000/บาท
2,225/บาท

ตู้เย็น Haier HR 15CEA

ตู้เย็น Haier 1 ประตู 5.2 คิว
รุ่น HR-15CEA ขนาด 5.2 คิว (สีฟ้า,ชมพู,เทา)
546X1057X575  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ผ่อน 6 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก  5 งวดๆละ
1,495/บาท
 1,495/บาท
ผ่อน 9 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 8 งวดๆละ
1,070/บาท
1,070/บาท
Tel. 081-083-2988 อุษา Line ID : @usaair
ตู้เย็น Haier 1 ประตู 6.3 คิว
รุ่น HR-18CEA ขนาด 6.3 คิว (สีฟ้า,ชมพู,เทา)
546X1230X575  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ผ่อน 6 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก  5 งวดๆละ
1,680/บาท
 1,680/บาท
ผ่อน 9 งวด
งวดแรก วันส่งของ
ผ่อนอีก 8 งวดๆละ
1,285/บาท
1,285/บาท


บริการหล้งการขายจาก Haier

 

แอร์บ้านผ่อนใช้ทะเบียนบ้านแค่คุณมี สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ก็ผ่อนกับเราได้เลย

ยินดีรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

Tel. 081-083-2988 , 091-067-6790 อุษา (ออ) Line ID : @usaair

0
Shares