ตารางราคา ตู้แช่แข็ง Haier ใหม่ ปี 2017

Freezer haier HCF 228 2 6.9
logo-Haier-150

ตู้แช่เย็น Haier
รุ่น HCF-20SH ขนาด 5 คิว
Tel. 081-083-2988 อุษา Line ID : @usaair
720X845X560  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ราคา ผ่อน 0% 6 งวด
12,900/บาท   2,150 X 6  

ตู้แช่เย็น Haier 
รุ่น HCF-228-2 ขนาด 6.9 คิว
940X845X560  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ราคา ผ่อน 0% 6 งวด
14,940/บาท   2,490 X 6  

บริการหล้งการขายจาก Haier

 

ตารางราคา ตู้แช่แข็ง Haier ใหม่ ปี 2017

Freezer haier HCF 228 2 6.9
logo-Haier-150

ตู้แช่เย็น Haier
รุ่น HCF-20SH ขนาด 5 คิว
Tel. 081-083-2988 อุษา Line ID : @usaair
720X845X560  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ราคา ผ่อน 0% 6 งวด
12,900/บาท   2,150 X 6  

ตู้แช่เย็น Haier 
รุ่น HCF-228-2 ขนาด 6.9 คิว
940X845X560  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ราคา ผ่อน 0% 6 งวด
14,940/บาท   2,490 X 6  

บริการหล้งการขายจาก Haier

 

ตารางราคา ตู้แช่แข็ง Haier ใหม่ ปี 2017

Freezer haier HCF 228 2 6.9
logo-Haier-150

ตู้แช่เย็น Haier
รุ่น HCF-20SH ขนาด 5 คิว
Tel. 081-083-2988 อุษา Line ID : @usaair
720X845X560  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ราคา ผ่อน 0% 6 งวด
12,900/บาท   2,150 X 6  

ตู้แช่เย็น Haier 
รุ่น HCF-228-2 ขนาด 6.9 คิว
940X845X560  กวางxสูงxลึก มิลลิเมตร
ราคา ผ่อน 0% 6 งวด
14,940/บาท   2,490 X 6  

บริการหล้งการขายจาก Haier

 

แอร์บ้านผ่อนใช้ทะเบียนบ้านแค่คุณมี สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ก็ผ่อนกับเราได้เลย

ยินดีรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

Tel. 081-083-2988 , 091-067-6790 อุษา (ออ) Line ID : @usaair

}แอร์บ้านผ่อนใช้ทะเบียนบ้าน{/modal}แค่คุณมี สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ก็ผ่อนกับเราได้เลย

ยินดีรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

Tel. 081-083-2988 , 091-067-6790 อุษา (ออ) Line ID : @usaair

}แอร์บ้านผ่อนใช้ทะเบียนบ้าน{/modal}แค่คุณมี สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน ก็ผ่อนกับเราได้เลย

ยินดีรับโครงการบ้านเอื้ออาทร

Tel. 081-083-2988 , 091-067-6790 อุษา (ออ) Line ID : @usaair

0
Shares